2

2

dobre namočené osnovy

dobre namočené osnovy zoberieme a ktorúkoľvek založíme za prvú zo zadu za prvú napravo Slnko

Má to zmysel