Eudora Welty 1909 - 2001

Skutočným tajomstvom bolo odjakživa
dorozumievanie sa medzi dvoma ľuďmi Úsmev

Má to zmysel