Joseph Addison 1672 - 1719

Čím je slnečný jas kvetom,
tým je úsmev pre ľudstvo ♥

Má to zmysel