Košík

Košík

Mrkám ... aj tento je Lyduschkin Veľký úsmev

Má to zmysel