" krásne múdro "

Ak chceš svoje dieťa nasmerovať na správnu cestu,občas po nej kráčaj sám. Veľký úsmev Josh Billings

...veľmi správne,

...veľmi správne, zaujímavé a pravdivé...
Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno

(bez predmetu)

Veľký úsmev Veľký úsmev Veľký úsmev

Má to zmysel