Matka Tereza 1910 - 1997

Dovoľ, nech z tvojej tváre
a očí sála nebo a z pozdravu vľúdnosť.
Úsmevom pre deti
a chudobných nešetri.
Venuj im nielen pozornosť,
ale celé svoje srdce. Úsmev

Má to zmysel