pedigový Ribišška košík na drevo

pedigový Ribišška košík na drevo

Má to zmysel