Rodinné konštelácie 9. 2. 2013 od 10h na Botanickej 15 v Trnave

Rodinné konštelácie nám pomáhajú odhaliť skryté väzby v rodinách. Tak isto nám vedia ukázať pracovné vzťahy a podobne aj školské. Cena za osobu či si postaví rk, alebo nie je 20€, nakoľko je liečivá aj pre "hercov". Nech sa páči, prídite sa liečiť. Katarína Kvietok

Je po konšteláciách,

Je po konšteláciách, ďakujem všetkým zúčastneným za výkony a za vydanie maxima zo seba pre ostatných. Objímam

Má to zmysel