sklo v praxi

sklo v praxi

konečne je tu veselo Veľký úsmev

Má to zmysel