skratka ...

úsmev, to je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi Veľký úsmev (neznámy autor)

Má to zmysel