Všetkým Vám prajem krásneho Valentína moji milí ♥


Očami priateľa vidíme tak ako svojimi vlastnými.
Vďaka priateľovi pozornejšie počúvame, hlbšie sa zamýšľame, objavujeme nepoznané.
Potrebujeme priateľovu pozornosť - tešíme sa, keď zistíme , že aj ona či on potrebuje nás. Úsmev

/Charlotte Gray nar 1937/

Má to zmysel