vypletaný z Katkinho kurzu v Boci

vypletaný z Katkinho kurzu v Boci

pohľad z boku

pohľad z boku

Silvi, je krásný

Silvi, je krásný Áno

Ďakujem, no to aj bola

Ďakujem, no to aj bola makačka Vyplazený jazyk

Má to zmysel