13

13

a zase... takže tú, okolo

a zase... takže tú, okolo ktorej sme ohýbali predošlú osnovu teraz ohýbame za prvú napravo Slnko

Má to zmysel