čakáme na omotky

čakáme na omotky

júúj, ale Vás tam

júúj, ale Vás tam boloooo, paráda...Kvietok

aano, bolo nááás super

aano, bolo nááás super požehnane Slnko

Má to zmysel