Ďalší kurz pletenia košíkov za nami

Ďalší kurz pletenia košíkov za nami

Jaruška nam odišla a tak som cvakla Gitušš a Martušš pri relaxe Veľký úsmev

Má to zmysel