http://obchod.ribisska.sk/navody-a-kurzy/pedigovy-workshop-s-ribisskou

http://obchod.ribisska.sk/navody-a-kurzy/pedigovy-workshop-s-ribisskou

Má to zmysel