O rodinných konšteláciách

zdroj: http://www.konstelace.eu/cz/o-nas.html

Bert Hellinger, zakladateľ rodinných konštelácií, sa narodil v roku 1925. Najväčší vplyv na jeho neskoršie prácu malo jeho detstve a rodičia, ktorých osobitná forma viery poskytovala rodine imunitu proti vtedajšiemu Národnému Socializmu. Pre jeho neustálu absencii na povinných stretnutiach Hitlerovej mládeže a pre jeho účasť v ilegálnej Katolíckej mládežníckej organizácii bol Gestapom klasifikovaný ako "nepriateľ ľudu". Pred Gestapom ho paradoxne zachránil povolávací rozkaz do vojny. Vo svojich 17ti rokoch sa stal vojakom. Bojoval a následne bol aj zajatý vo spojeneckom tábore v Belgicku.

Druhý najväčší vplyv na neho malo jeho detské želanie stať sa kňazom. A preto hneď, čo sa dostal z vojnového zajatia, vstúpil vo svojich 20tich rokoch do Katolíckeho náboženského poriadku a začal dlhý proces očisty tela, mysle a duše a to v tichosti, v štúdiách, v rozjímaní a meditácii.

Jeho neskoršiu prácu tiež veľa ovplyvnilo 16 rokov v Južnej Afrike, kde pôsobil ako misionár u kmeňa Zulu. Tam riadil školu, učil a zároveň vykonával funkciu kňaza. 13 percent všetkých domorodých Afričanov, ktorí chodili na univerzitu Južná Afrika, boli študenti z jeho misijnej školy. Naučil sa jazyk Zulu a rád rozpráva veselé historky z tej doby. Cítil sa tam doma, ako len je to pre Európana možné. Tento proces žitia v inej kultúre veľa formovalo jeho povedomie o hodnotách kultúr.

Jeho osobitá schopnosť vnímať systémy vzťahov a jeho záujem o ľudské spoločenstvo, podčiarkujúci kultúrne skôr rôznorodosť, sa v týchto rokoch ukázali. Videl, že mnoho rituálov Zulu mali elementy podobajúce sa omši. Jeho záväzok k dobrote kultúrnej a ľudskej rozdielnosti je sila robiť veci rôzne. Posvätnosť je prítomná všade.

Veľký vplyv na neho mala tiež účasť v medzirasové ekumenickom tréningu v skupinovej dynamike vedenom anglickými duchovnými. Toho ovplyvnilo do tej miery, že sa rozhodol po 25 rokoch odísť z náboženského poriadku. Vrátil sa do Nemecka, začal psychoanalytický tréning vo Viedni, stretol svoju budúcu manželku, čoskoro sa oženil. Žiadne deti nemá.

Bert Hellinger, potom, čo sa stal psychoanalytikom, vyvinul pod vplyvom skupinovej dynamiky primárnu terapiu, transakčné analýzy, rôzne hypnoterapeutické metódy a jeho vlasnú formu rodinných konštelácií. Počas svojej práce spoznal, že vzorce správania vo vzťahoch sa opakujú a to naprieč generáciami a v celom rodinnej systéme.

Hellinger netvrdí, že on sám objavil niečo nové, ale urobil takú integráciu, ktorá priniesla nový prístup. V poslednej dobe tiež pracuje s technikou zvanou Pohyby duše. Vychádza sa z nej z rodinných konštelácií, ale účastníci konštelácie sa len zvoľna pohybujú a presúvajú bez slov, pritom vnímajú emócie a energie, ktoré zažívajú. Konštelácie sa dajú rovnako dobre aplikovať aj na pracovné, školské a firemné poradenstvo.

Systemické a rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera.

Systemické konštelácie sú dnes obľúbenou metódou, ako sa pozrieť na to, kde leží príčina problémov a ako získať dôležitý návod na ich riešenie. Všetko, čo je možné chápať ako systém, možno konštalovat.

Bert Hellinger, ktorý je zakladateľom systemických konštelácií, doviedol túto techniku ​​takmer k dokonalosti. Klienti tak môžu nahliadnuť za okraj svojho taniera a môžu sa pozrieť s určitým odstupom. Veľkým popudom k zmene, ktorú potrebujeme vo svojich životoch urobiť a ktoré sa niekedy aj vehementne podvedome bránime, je tiež emocionálny zážitok, ktorý sprostredkuje rozostavenie konštelácie.

Čo môžeme od rodinných konštelácií podľa Berta Hellingera čakať? Naznačím len, že sú jednou z ciest, pomocou ktorých možno nájsť odpovede na otázky a východiská z problémov, ktoré nás sužujú a ktoré nám sťažujú život v partnerskom vzťahu, v rodine či v pracovnom kolektíve. Všetky tieto "prostredia" sú "obsadené" ľuďmi, ku ktorým svojimi vzťahmi a väzbami neoddeliteľne patríme. Sme články týchto systémov. Alebo ak chcete, hráme vnútri týchto spoločenstiev určitej role. Niektoré z nich sa nám nemusa páčiť a napriek tomu s tým zdanlivo nedokážeme sami nič urobiť.

Rodinné konštelácie sú vynikajúcou príležitosťou, ako tieto systémy odhaliť a pozrieť sa, "kde sa stala chyba". Ich prostredníctvom môžeme nájsť zranenia, chýbajúce články a prevzaté úlohy, ktoré nám spôsobujú ťažkosti. A čo je najdôležitejšie, pomocou rodinných konštelácií je možné tieto chyby pokojnou cestou naprávať. Výnimkou nie sú ani konštelácie stavu našej peňaženky, lebo aj tu nachádzame veľký vplyv nevedomých síl, ktoré môžu spôsobovať skazu. Aj tu je totiž možné konštalovat časti, ktoré s tým súvisia a dôjsť k uvoľneniu situácie.

Systemické konštelácie a prístupy:

rodinné - rozostavenie členov rodiny, detí, rodičov, starých rodičov a ďalších blízkych, alebo vzdialených členov rodiny pomocou zástupcov

individuálne - klient prechádza z jednej role do druhej pod vedením kouča - tieto konštelácie nerobím.

pohyby duše - klient stojí vo svojej konštelácii sám a pracuje sa s ním pomocou jemných informácií a prípadne oslobodzujúcich viet alebo slov, ktoré pôsobia ako mantry.

podnikové - pomocou zástupcov je rozostavaných systém podniku, organizácie, spoločnosti, firmy

politickej konštelácie - rozostavujú sa veľké celky, národy, politické systémy

systemický koučing - vedenie klienta v priebehu celého riešenia jeho zákazky pomocou systemického prístupu

Má to zmysel