Obrus s priemerom 2m

Obrus s priemerom 2m

AKOSI TI UšLA FOTKA. JA

AKOSI TI UšLA FOTKA. JA VIDíM BáááBATKO A CITRÓNY A KOBEREC A TAK Slnko Slnko Slnko Chichocem sa

Ná podobne.

Ná podobne. Chichocem sa

Má to zmysel