Ribišška košík s vypletaným dnom

Ribišška košík s vypletaným dnom

Má to zmysel