Ribišška pedigový košík s vypletaným dnom - ošatka šénová

Ribišška pedigový košík s vypletaným dnom - ošatka šénová

Má to zmysel