Slniečko

Slniečko

pocestoval do Nemecka a

Slnko Slnko Slnko pocestoval do Nemecka a veľmi sa páčil.

Má to zmysel