Trnavská brána 16. a 17. 8. 2014 v Trnave

http://www.trnavskabrana.sk/sk/galeria-fotiek/galeria-2013

Myšlienka založiť v našom meste tradíciu folklórneho festivalu sa zrodila v hlavách niekoľkých milovníkov folklóru. Ich cieľom bolo vzbudiť záujem mladej generácie a zaplniť voľný priestor, ktorý tvoril trnavský región na mape slovenských folklórnych festivalov. Tak vznikol prvý ročník folklórneho festivalu pod názvom Trnavská brána.

Je to jedinečné podujatie, ktoré organizuje Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava a mesto Trnava v spolupráci s Trnavským ľudovým cechom a folklórnym súborom Trnafčan od roku 2001.

Od roku 2003 začala spolupráca medzi Mestom Trnava a Medzinárodným Vyšehradským fondom (IVF).
Festival je odlišný od iných festivalov tým, že sa koná priamo v historickom centre mesta, na Trojičnom námestí, ktoré obliekame do ľudového šatu, stánky ľudovoumeleckých výrobcov vytvoria kulisu amfiteátra a dopĺňa ju drevená brána, ktorá je vyzdobená prírodnými materiálmi, kukuričnými klasmi a ktorou musí prejsť každý účastník festivalu.
Programy festivalu prebiehajú na veľkom pódiu na Trojičnom námestí, malom pódiu pred radnicou a záverečný program sa koná v Mestskom amfiteátri.
Súčasťou programu je krojovaný sprievod, ktorý rozospieva a roztancuje celú Hlavnú ulicu. V sprievode sa súbory predstavujú ornamentníkmi, ktoré si zhotovujú členovia folklórnych súborov z najcharakteristickejších výtvarných prejavov svojej obce, či kraja.
Na Trojičnom námestí na jarmoku ľudových remesiel si účastníci festivalu môžu vlastnoručne za odbornej pomoci ľudovoumeleckých výrobcov vytočiť džbánik na hrnčiarskom kruhu, vykrútiť píšťalku, vyskúšať ohybnosť drôtu pri umeleckom drotárovi, pružnosť biča pri pukaní pastierskym bičom, vyzdobiť vlastný perník, či poobliekať do sedemdesiatich sukien šúpoľovú bábiku.
Postupne sa festival pretransformoval z regionálneho na medzinárodný festival folklórnych súborov, na ktorom sa za posledné roky pravidelne strieda 800-900 účinkujúcich. Na festivale sa vystriedali súbory zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Čiech, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Taiwanu, Turecka a súbory z partnerských miest mesta Trnava, čím získal renomé nielen na Slovensku, ale i vo svete. Počas svojej histórie sa stal symbolom partnerstva a spolupráce krajín V4, keďže sa tieto krajiny stali pravidelnými účastníkmi. Spolupráca s IVF priniesla veľa nových skúseností a garanciu kvalitného kultúrneho podujatia v očiach verejnosti i účinkujúcich.Video z tejto akcie nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=CAjMjkUx-Hc&list=UUBmXctMDQjPoV34dIRFmVh...

Mesto Trnava, prvé slobodné kráľovské mesto na Slovensku bolo v minulosti nazvané, ako „otvorená brána obchodu". Mesto malo 4 brány, ktoré boli otvorené obchodníkom, remeselníkom, ale najmä kultúre. Hlavnou myšlienkou festivalu je nadviazať na dávnu históriu a otvárať brány nielen folklóru, ale i všetkým príchodiacim s dobrým úmyslom a veselou mysľou. Cieľom festivalu je vzájomná spolupráca súborov z krajín V4, poskytnutie priestoru pre prezentáciu ich bohatého kultúrneho a folklórneho života, tradícií a zvyklostí. Ukázať širokej verejnosti, že naše národy majú spoločné korene, ktoré nás spájajú z minulosti v podobe
tanca, spevu a tradičných krojov

Má to zmysel