1

1

klasika pripravené osnovy

klasika pripravené osnovy na ukončenie Áno

Má to zmysel