19

19

doťahovanie poslednej pre

doťahovanie poslednej pre nás pomocnej nami povytiahnutej osnovy Slnko Kvietok Tlieskam

Má to zmysel