5

5

takým zakladaním osnov

takým zakladaním osnov pozakladáme všetky dokolečka Kvietok

Má to zmysel