8

8

takto prestrčíme poslednú

takto prestrčíme poslednú osnovu a dotiahneme Slnko

Má to zmysel