spoznavate ma...

spoznavate ma...

(clap)

Chichocem sa Tlieskam (clap)

Má to zmysel